Taastuvenergia lahendused - kindel investeering tulevikku

Pakume uusi ja kasutatud taastuvenergia seadmeid, nende komponente, lisa-
tarvikuid, komplekte, terviklahendusi ja teisi säästvat tarbimist soosivaid tooteid.Keskmise majapidamise varustamiseks elektriga ei ole enam vaja püstitada suurt
tuulegeneraatorit või katta kogu katust päikesepaneelidega. Piisab väikesest uue
põlvkonna tuuleturbiinist (AX500 laeb praktiliselt piiramatu mahuga akupanka) ja
paarist 100w päikesepaneelist. Vajaduse korral võib generaatorite ja paneelide ar-
vu suurendada. Loomulikult tuleb arvestada sellega, et taastuvenergia seadmed
eeldavad võimalikult energiasäästlike tarbijaid - mida suurem on teie elektritarbi-
mine, seda kallimaks muutub teie jaoks sobiva energialahenduse hind.

Taastuvenergia kasutamisest loe: www.greengate.ee, www.keskkonnaveeb.ee

Partnerid