Terviklahendused

Eesti oludes on reeglina päikese + tuuleenergia lahendus odavam, kui sama
võimsusega ainult päikeseenergiale rajatud lahendus

Lisaks tuulegeneraatoritele, PV paneelidele sisaldab terviklahendus kõiki vajalikke
lisatarvikuid taastuvenergia tootmiseks. Pärast komplekti paigaldamist jääb üle vaid
tarbijad vooluvõrku ühendada ja unustada hiiglaslikud liitumistasud ja üha suurenevad
elektriarved. Kuna hinnakiri on muutuv ja lahendustes tuleb arvestada paljude teguritega
(asukoht, olemasolevad elektritarbijad jne.), siis konkreetse pakkumise saamiseks
võtke meiega ühendust
. Kontakt

.
Väikese ja keskmise suurusega majapidamise energialahendus

AX500 Keri saare majakal ................................................AX500 Noarootsis

AX500 + 100W PV paneel Raespa poolsaarel.............................................................................