Kuna taastuvenergia seadmed on suhteliselt kallid, püüame leida
võimalikult lihtsaid ja seega ka odavaid lahendusi, et meie tooted
oleksid kättesaadavad ka hinnatundlikule kliendile.


Seadmete paigaldus ja kasutamine ei vaja mingeid lube ega kooskõlastusi.
Tegemist on ühekordse investeeringuga, mis tasub ennast mõne aastaga.
Milleks muretseda järjest kasvavate elektrihindade pärast.
Partnerid